Vendég tájékoztatása személyes adatok kötelező rögzítéséről

KEDVES VENDÉGÜNK!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályok* értelmében, a 2021. szeptember 1-jét követően Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igény- be vevő minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoft- verében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles.

A rögzítendő adatok:

  • ● családi és utónév;
  • ● születési családi és utónév;
  • ● születés helye;
  • ● születés ideje;
  • ● vendég neme;
  • ● állampolgárság;
  • ● anyja születési családi és utóneve (ha az azonosító dokumentum tartalmazza);
  • ● személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatai;
  • ● harmadik országbeli állampolgár esetében** a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye.

Az adatok rögzítéséhez a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vendég az azonosításra alkalmas személyi igazolványát, vezetői engedélyét vagy úti okmányát a szálláshely-szolgáltatónak
bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely- szolgáltatást megtagadja. Jogszabály felhatalmazása alapján a szálláshely-szolgáltató jogosult elkérni a vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

Kérjük, utazását és érkezését a fentiekre tekintettel tervezze meg!
Szíves együttműködését ezúton is köszönjük!

* HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK:
● a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;
● a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;
● a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm.rendelet.
** harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek

facebook