Iznajmljivanje bicikala

Iznajmljivanje bicikala je dostupno u našim apartmanima, zavisno od raspoloživosti.

Cena: 8.000 HUF / 24 sata

Molimo vas da na recepciji obavestite svoju nameru da iznajmite bicikl 1 dan unapred!


facebook